Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par SIA “Māja Tev” veikto fizisko personu datu apstrādi. Tā attiecas uz SIA “Māja Tev” klientiem, sadarbības partneriem un apmeklētājiem.

 

Datu pārzinis un kontaktinformācija

 1. SIA “Māja Tev” vienotās reģistrācijas Nr. 44103041785, juridiskā adrese – Kalna iela 5-16, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4126;
 2. SIA “Māja Tev” kontaktinformācija datu apstrādes jautājumos ir : niks@majatev.lv

Privātuma politikas piemērošana

 1. Attiecas uz datiem, ko Klients mums brīvprātīgi sniedz ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmekļvietnē bāzētās anketas, un citā tiešā saziņā.
 2. Attiecas uz specifiskiem datu apstrādes veidiem- piemēram, uz sīkdatņu izmantošanu un līdzīgiem datiem:
 • Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai Klients spētu pārvietoties tīmekļvietnē un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt Klienta pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti;
 • Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu tīmekļvietnes apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus;
 • Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, Klientu interesēs visvairāk;
 • Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā tīmekļvietnē lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga “Patīk”, YouTube video, [citi pakalpojumi]. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi Klienta darbībām citās tīmekļvietnēs, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu tīmekļvietne;
 1. Var tikt noteikti papildu specifiski noteikumi. Par tiem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgos datus SIA “Māja Tev”.

Personas datu apstrādes nolūki

 1. SIA “Māja Tev” apstrādā personas datus pakalpojumu sniegšanai, preču pārdošanai, saistību izpildes nodrošināšanai, uzņēmuma darbības plānošanai un analītisko pētījumu veikšanai, normatīvos aktos noteiktos gadījumos un citos specifiskos nolūkos, kuros Klients atsevišķi tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgos datus SIA “Māja Tev”.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. SIA “Māja Tev” apstrādā personas datus, balstoties uz tiesiskajiem pamatiem: līgumu noslēgšanai un izpildei, normatīvo aktu izpildei un gadījumos, kad tam piekrīt datu subjekts (Klients), SIA “Māja Tev” leģitīmo interešu nodrošināšanai un datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālo interešu nodrošināšanai.

Personas datu apstrāde

 1. SIA “Māja Tev” ievēro Klientu privātumu un personas datu aizsardzību un ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību, ievērojot spēkā esošos tiesību aktus datu apstrādes jomā (Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 (VDAR) (skatīt šeit), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citus spēkā esošos jomu regulējošos normatīvos aktus).
 2. SIA “Māja Tev” apstrādā Klientu datus, ievērojot to iegūšanas tiesiskos pamatu, minimalizējot – iegūstot minimālā apmērā nepieciešamo darbību veikšanai.
 3. Atsevišķos gadījumos SIA “Māja Tev” var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Klientu. Klientam atsakoties sniegt piekrišanu automatizēta lēmuma pieņemšanai, Klientam nebūs iespējams izmantot visas Klientu priekšrocības, piemēram, saņemot individualizētu piedāvājumus.
 4. Ar Klientu kvalitatīvai un operatīvai noslēgtā līguma izpildei un nodrošināšanai SIA “Māja Tev” var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, saskaņā ar vienošanos veikt atsevišķus darbus un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā SIA “Māja Tev” rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA “Māja Tev” datu apstrādātājiem. SIA “Māja Tev” ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. Piesaistītie personas datu apstrādātāji nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA “Māja Tev” prasībām un citiem normatīvajiem aktiem, un neizmanto personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei.

Personas datu ieguves avoti

 1. SIA “Māja Tev” iegūst personas datus, ko Klients brīvprātīgi sniedz ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmekļvietnē bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar Klientu.
 2. Iesniedzot pieteikuma anketu saziņai, Klients norāda savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (e-pastu un tālruņa numuru) un citu informāciju, ko vēlas sniegt.

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. Klienta personas datus SIA “Māja Tev” glabā un apstrādā ne ilgāk, kā to nosaka tiesību aktos, bet atsevišķos gadījumos, kad Klients ir devis piekrišanu datu glabāšanai un apstrādei, līdz brīdim, kamēr ir spēkā Klienta piekrišana.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 1. Ja Klients ir datu subjekts saskaņā ar VDAR (piemēram, ES pilsonis sniedz mums savus personas datus), Klientam ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:
 • Tiesības piekļūt informācijai. Tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti Klienta personas dati. Ir tiesības bez maksas saņemt SIA “Māja Tev” rīcībā esošo Klienta personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā;
 • Tiesības labot. Klientam ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās;
 • Tiesības „tikt aizmirstam”. Klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu viņa pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības;
 • Tiesības ierobežot apstrādi. Klientam ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja Klients iebilst pret to un SIA “Māja Tev” nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja Klients apstrīd datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai, ja Klients pieprasa celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības;
 • Tiesības iebilst. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats;
 • Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācija pieejama, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu (skatīt šeit).

Personas datu aizsardzība SIA “Māja Tev”

 1. Klientu personas datus aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Klientu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai atsevišķām pilnvarotām personām.

Citi noteikumi

 1. SIA “Māja Tev” ir tiesības papildināt Privātuma politiku to padarot publiski pieejamu tīmekļvietnē. Iepriekšējās Privātuma politikas versijas tiks saglabātas un pieejamas ikvienam Klientam, vēršoties SIA “Māja Tev”.

sazinies ar mums

Aizpildi anketu un trīs darba dienu laikā mēs sazināsimies!

PIETEIKUMA ANKETA

Aizpildiet anketu un trīs darba dienu laikā mēs sazināsimies!